Agelastica alni L. - hurmak olchowiec
 
 
 
 

Cechy rozpoznawcze

    Długość chrząszcza 6-7 mm. Ciało ma jajaowate, ku tyłowi rozszerzone. Od góry jest ono ciemnofioletowe lub niebieskie, rzadko brązowe lub purpurowe. Spód ciała - czarnoniebieski. Pokrywy pokryte są gęstymi kropkami. Larwa długości do 12 mm ma barwę błyszcząco czarną. Po każdej wylince początkowo jest żółta, później przybiera powoli właściwą barwę.

Ekologia

    Gatunek ten występuje na olszach. Larwy szkieletują liście, głównie na spodniej ich strone, skupione początkowo w zbite gromadki, a w miarę wzrostu żerują pojedynczo. Młode chrząszcze pojawiają się w końcu lata, żerują aż do przymrozków, zimują w glebie, w ściółce albo w psróchniałych pniakach. Z mastaniem wosny w czasie żeru uzupełniającego, który trwa około 20 dni, wygryzają dziury w liściach. Rójka Odbywa się na początku maja. Wkrótce potem następuje składanie jaj, które trwa do połowy lipca. Samice nabrzmiewają od zapasu jaj do tego stopnia, że pokrywy nie mogą przykryć dużej części odwłoka. Jedna samica zdolna jest złożyć na dolnej stronie liści do 900 sztuk żółtych jaj.
    czarne larwy lęgną się od maja do lipca. W pierwszym stadium larwalnym żerują wspólnie, później pojedynczo, ale przed każą wylinką znów się skupiają w gropmady. Początkowo larwy ogryzają powierzchnię spodniej strony liści, później je szkieletyzują, a po ich zniszczeniu mogą ogryzać korę młodych pędów.
    Po 3 tygodniach - w połowie lata (w lipcu i sierpniu) następuje przepoczwarczenie w glebie. Z jasnożółtych poczwarek w końcu sierpnia wychodzą młode chrząszcze i do przymrozków żerują na liściach.
    Do wrogów naturalnych należą m.in. muchówki z rodziny Tachinidae (Larvaevoridae) - rączyce i drapieżna larwy z rodziny Histeridae - gnilikowate.
    Obserwowano postacie dorosłe muchówek z rodziny Chloropidae (niezmiarkowate) przy zlizywaniu wydzielanych przez larwy hurmaka kropli hemolimfy.

Znaczenie gospodarcze

    Żer tego szkodnika powoduje obniżenie przyrostów. W szkółkach i uprawach, w których może zniszczyć do 30% ulistnienia, doprowadza do śmierci młodych roślin.